Concert de Patum 2002

El 25 de maig de 2002 es va celebrar el Concert de Patum.
Durant els darrers quatre segles, l'aspecte musical de la Patum, com la mateixa festa, va ser un element en constant canvi i evolució; fins al punt que, fent-ne un breu resum històric, vam poder observar com la imprescindible música patumaire respon a un fenomen relativament modern dins la festa.